Giới thiệu

Infovii khởi chạy từ năm 2019.

Mục tiêu của Infovii là trở thành website về Phim đáng tin cậy, khách quan và dễ dàng truy cập tại Việt Nam.

Nội dung chính được đăng tải trên Infovii bao gồm các thư mục:

  • List
  • News
  • Review
  • Inside

Và sau cùng, mọi bài viết trên Infovii là miễn phí và sẽ mãi như vậy.

Back to top button
Close